10 công cụ chọn màu rất tốt

ColorSnapper 2

Lưu bảng màu bạn tìm thấy trực tuyến hoặc khi bạn đang thiết kế không phải lúc nào cũng là một quá trình dễ dàng.

Bạn có thể sử dụng công cụ Kiểm tra của trình duyệt để lấy mã hex hoặc lấy ảnh chụp màn hình và sử dụng Photoshop sau này để lấy màu sắc từ nó.

Hoặc bạn có thể đơn giản hóa quy trình và lấy một công cụ chọn màu chuyên dụng cho phép bạn lấy màu từ bất kỳ trang web nào, trên máy tính để bàn hoặc trên thiết bị di động mà không cần phải rời khỏi cửa sổ trình duyệt của mình.

Dưới đây là 10 công cụ chọn màu tốt nhất sẽ giúp bạn dễ dàng lưu bảng màu.

1. Instant Eyedropper

Instant Eyedropper
Instant Eyedropper

http://instant-eyedropper.com/

2. ColorPic

ColorPic
ColorPic

http://www.iconico.com/colorpicker/

3. Eye Dropper

Eye Dropper
Eye Dropper

https://chrome.google.com/webstore/detail/eye-dropper/hmdcmlfkchdmnmnmheododdhjedfccka

4. ColorPick Eyedropper

ColorPick Eyedropper
ColorPick Eyedropper

https://chrome.google.com/webstore/detail/colorpick-eyedropper/ohcpnigalekghcmgcdcenkpelffpdolg

5. ColorZilla

ColorZilla
ColorZilla

https://www.colorzilla.com/firefox/

6. Rainbow Color Tools

Rainbow Color Tools
Rainbow Color Tools

https://harthur.github.io/rainbow/

7. ColorSnapper 2

ColorSnapper 2
ColorSnapper 2

https://colorsnapper.com/

8. Just Color Picker

Just Color Picker
Just Color Picker

http://annystudio.com/software/colorpicker/

9. iDropper

https://apps.apple.com/us/app/idropper-color-sampling-tool/id435292730

10. Pixolor