2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính

2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính

Cách 1: Tải & và lưu dưới dạng MS Word

2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính
✍ Chọn TệpTải xuống ➞ chọn Microsoft Word (.docx)
2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính
✍ Mở File Word vừa tải về
2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính
✍ Nhấp phải chuột vào hình cần lưu về máy
2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính
✍ Chọn nơi cần lưu ảnh trong máy tính
2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính
✍ KẾT QUẢ

Cách 2: Tải & và lưu dưới dạng HTML (NHANH)

Tải & và lưu dưới dạng HTML (NHANH)
Chọn TệpTải xuốngTrang web html (đã nén)
Tải & và lưu dưới dạng HTML (NHANH)
Giải nén file vừa tải xuống
Tải & và lưu dưới dạng HTML (NHANH)
Mở thư mục vừa giải nén ➞ Mở thư mục images
Tải & và lưu dưới dạng HTML (NHANH)
Kết quả

Video 2 cách lưu hình ảnh Google Doc về máy tính