BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Bing tăng quảng cáo ở dưới cùng của trang kết quả tìm kiếm

Bing đang mở rộng vùng phủ sóng quảng cáo ở cuối trang kết quả tìm kiếm, tăng tổng số đơn vị quảng cáo từ 3 quảng cáo lên 4 quảng cáo.

Ngoài ra, Bing cũng đã xóa các quảng cáo văn bản bên cạnh từ các trang kết quả tìm kiếm ở Hoa Kỳ. Quảng cáo sản phẩm vẫn sẽ tiếp tục được phục vụ trên thanh bên.
Bing tăng quảng cáo ở dưới cùng của trang kết quả tìm kiếm
Điều này có nghĩa là người tìm kiếm ở Mỹ sẽ không còn nhìn thấy quảng cáo văn bản bên cạnh nữa và khách hàng Bing Ads không thể chạy loại quảng cáo này ở Hoa Kỳ nữa.

Bing tuyên bố điều này sẽ tốt cho các nhà quảng cáo vì quảng cáo dưới cùng của trang cho phép các định dạng quảng cáo phong phú hơn những gì có thể được phân phối trên thanh bên.

Hiện tại, Quảng cáo Bing sẽ tiếp tục cung cấp quảng cáo văn bản bên cạnh ở các quốc gia khác, nhưng công ty sẽ đánh giá việc sử dụng loại quảng cáo ở các thị trường khác vào thời điểm sau.
"Là một phần của sự phát triển liên tục của trang kết quả tìm kiếm Bing (SERP) để cung cấp thêm giá trị cho người dùng và nhà quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi thường xuyên đánh giá hiệu suất và chất lượng của quảng cáo của chúng tôi, bao gồm cả vị trí quảng cáo trên SERPs"
Đánh giá của Bing về thị trường Mỹ cho thấy việc loại trừ các quảng cáo văn bản bên cạnh đã làm tăng lợi nhuận tổng thể cho các nhà quảng cáo. Việc thiếu quảng cáo văn bản bên cạnh đã đặc biệt có lợi trong việc tăng số nhấp chuột cho Quảng cáo văn bản Chính và Quảng cáo Sản phẩm.

Những thay đổi này đã bắt đầu được triển khai, do đó, Bing khuyên các nhà quảng cáo giám sát chặt chẽ các chiến dịch của họ để xem các thay đổi ảnh hưởng đến số lần hiển thị và nhấp chuột như thế nào. Điều này áp dụng cho kết quả tìm kiếm Bing trực tuyến, không phải các đối tác cung cấp dịch vụ như Yahoo và AOL.

Nhận xét