BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

10 Tiện ích tự động có sẵn trong Quảng cáo Bing

Quảng cáo Bing đã đổi tên Chú thích, tập hợp các tiện ích mở rộng quảng cáo do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, dưới dạng Tiện ích mở rộng tự động. Với tên mới, Quảng cáo Bing đang thêm báo cáo trên tất cả Tiện ích tự động trong giao diện người dùng web (UI) và khả năng nhà quảng cáo chọn không tham gia.
10 Tiện ích tự động có sẵn trong Quảng cáo Bing
Quảng cáo Bing hiển thị trong Tiện ích tự động được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nội dung trang web, mô tả quảng cáo, truy vấn tìm kiếm, Nguồn cấp dữ liệu mua sắm, đánh giá của người tiêu dùng bên thứ ba và thậm chí là Twitter. Ý tưởng là việc tự động hóa các tiện ích mở rộng sẽ giúp các nhà quảng cáo tự tạo thời gian khi cung cấp thông tin bổ sung trong quảng cáo và tiện ích quảng cáo nâng hiệu suất có thể phân phối.

Bạn có thể tìm thấy báo cáo về Tiện ích tự động trong giao diện người dùng trong tab Tiện ích mở rộng quảng cáo.

Nhà quảng cáo có thể chọn không tham gia tất cả hoặc Tiện ích tự động riêng lẻ ở cấp tài khoản.

Hiện tại, 10 Tiện ích tự động có sẵn trong Quảng cáo Bing:
  1. Tiện ích mở rộng vị trí tự động.
  2. Xếp hạng người tiêu dùng.
  3. Cải tiến quảng cáo động.
  4. Chú thích động.
  5. Cải tiến dữ liệu đối tác động.
  6. Liên kết trang web động.
  7. Đoạn mã được cấu trúc động.
  8. Dòng tiêu đề quảng cáo dài hơn.
  9. Lượt truy cập trước đó.
  10. Xếp hạng người bán.

Nhận xét