BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Các liên kết trong nước mới Tính năng trong Công cụ quản trị trang web Bing

Chúng tôi vui mừng thông báo việc phát hành tính năng Liên kết Inbound mới của chúng tôi.
Công cụ quản trị trang web Bing hiện cung cấp cho chủ sở hữu trang web đã đăng ký khả năng truy xuất dữ liệu một cách dễ dàng và trực quan về liên kết đến trang web của họ.
Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ chủ sở hữu trang web và SEO thể hiện tầm quan trọng của dữ liệu này để hiểu rõ hơn cách các trang web của họ được xếp hạng trong Bing và thực hiện các cải tiến phù hợp.

 Chức năng mới cho phép bạn:
  • Hiểu số lượng các liên kết trong một khoảng thời gian tới trang web của bạn 
  • Xem số lượng các liên kết trong trang bao gồm URL và chi tiết Anchor Text 
  • Xuất dữ liệu liên kết để phân tích ngoại tuyến 
Điều quan trọng cần lưu ý là số lượng liên kết trong nước sẽ dựa vào về nội dung được lưu trữ trong chỉ mục Bing so với số lượng liên kết đầy đủ, toàn diện giữa mọi trang trên Internet.
Các liên kết trong nước mới Tính năng trong Công cụ quản trị trang web Bing
Chúng tôi đang lắng nghe và điều chỉnh các kế hoạch của chúng tôi dựa trên ý kiến ​​đóng góp và phản hồi của bạn. Vui lòng tiếp tục gửi cho chúng tôi phản hồi, đề xuất và câu hỏi của bạn bằng cách đăng nhận xét tại đây hoặc trong diễn đàn Yêu cầu tính năng và công cụ quản trị trang web Bing .

Nhận xét