BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Tần suất Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục

Trong hangout trên webmaster, nhà xuất bản đã yêu cầu Google xóa nhanh các trang khỏi chỉ mục như thế nào nếu họ thêm một nindollow noindex vào nó.

Nhà xuất bản cho biết họ đã thêm noindex nhưng trang vẫn nằm trong chỉ mục của Google. John Mueller của Google đã trả lời bằng câu trả lời mô tả tần suất một số trang được lập chỉ mục.

John Mueller tiết lộ rằng URL được thu thập thông tin ở các mức giá khác nhau. Điều đó cũng được hiểu rõ. Điều thú vị hơn là anh ta nói rằng một số URL có thể được thu thập dữ liệu ít nhất sáu tháng một lần.
Tần suất Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục
Nhà xuất bản đã nêu:
“Chúng tôi đang xem những thứ từ lâu rồi, nơi chúng tôi đã thay đổi nofollow noindex nhưng chúng tôi vẫn thấy nó trong chỉ mục. Và đây là vài tháng sau khi chúng ta thay đổi điều này. ”
John Mueller đã trả lời:

“Tôi nghĩ phần khó khăn ở đây là chúng tôi không thu thập thông tin các URL với cùng tần suất. Vì vậy, một số URL chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hàng ngày. Một số URL có thể là hàng tuần. Các URL khác cứ vài tháng một lần, có thể là cứ mỗi nửa năm một lần.

Vì vậy, đây là một cái gì đó mà chúng tôi cố gắng tìm sự cân bằng quyền cho, để chúng tôi không quá tải máy chủ của bạn.

Và nếu bạn đã thực hiện những thay đổi đáng kể trên trang web của bạn trên bảng thì có thể rất nhiều thay đổi được chọn khá nhanh nhưng sẽ có một số thay đổi còn sót lại.

Vì vậy, đặc biệt nếu bạn làm những việc như truy vấn trang web thì có khả năng bạn sẽ thấy các URL đó được thu thập dữ liệu như sau mỗi nửa năm. Họ sẽ vẫn ở đó sau một vài tháng.

Và đó là loại ... thời gian bình thường để chúng ta có thể tái xử lý / thu thập lại dữ liệu. Vì vậy, nó không nhất thiết là một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó về mặt kỹ thuật hoàn toàn bị phá vỡ.
Nhưng điều đó có nghĩa là nếu bạn nghĩ rằng các URL này thực sự không được lập chỉ mục, thì có thể bạn có thể quay lại và nói rõ đây là tệp sơ đồ trang web có ngày sửa đổi cuối cùng để Google tắt và cố gắng tăng gấp đôi kiểm tra chúng nhanh hơn một chút. ”

Sử dụng Sơ đồ trang web để kích hoạt thu thập thông tin được cập nhật
John Mueller đã đề xuất cập nhật bản đồ trang web và cho phép Googlebot khám phá ngày sửa đổi cuối cùng và sử dụng nó làm gợi ý cho nó để đi ra ngoài và thu thập thông tin các trang web cũ.

Công cụ kiểm tra URL của Google
Điều mà John Mueller không đề cập đến là sử dụng công cụ Kiểm tra URL của Google. Theo trang Trợ giúp quản trị trang web của Google về lập chỉ mục lại , quá trình gửi có thể mất tới một hoặc hai tuần.

Công cụ Kiểm tra URL hữu ích nếu bạn có một vài URL riêng lẻ cần thu thập lại dữ liệu. Nếu bạn có một lượng lớn trang web, Google khuyên bạn nên gửi bản đồ trang web thay thế.

Thông tin thêm về cách yêu cầu Google thu thập thông tin lại URL tại đây
https://support.google.com/webmasters/answer/6065812

Xem Hangout trên webmaster tại đây
https://youtu.be/gC7aVygbMIk?t=2594

Nhận xét