BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Chuyển Danh Sách google business sang bing business

Chọn để thêm hoặc cải thiện danh sách doanh nghiệp của bạn trên Bing với tư cách là đại diện được xác minh.

Đã có trên Google Doanh nghiệp của tôi? Nhập doanh nghiệp của bạn bây giờ
  • Xác minh ngay lập tức nếu đã được xác minh trên Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Tiết kiệm thời gian vì chi tiết kinh doanh của bạn đã được điền sẵn. Bạn có thể chỉnh sửa sau khi nhập nếu chi tiết bị lỗi thời.
Cách chuyển Danh Sách google business sang bing business:

B1: Truy cập https://www.bingplaces.com/DashBoard/Home (Bạn phải có tài khoản của Microsoft như Outlook...)
Nhấp vào "Import from Google My Business now"
Chuyển Danh Sách google business sang bing business
Doanh nghiệp của bạn sẽ được nhập từ các nhóm vị trí sau (trước đây gọi là tài khoản doanh nghiệp) trong tài khoản Google My Business của bạn
Chuyển Danh Sách google business sang bing business
Chuyển Danh Sách google business sang bing business

Nhận xét