BÀI HAY

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2022

Kích thước ảnh của Microsoft Teams

Hiện tại không có tài liệu chính thức nào nêu kích thước tiêu chuẩn của pixel được sử dụng trong Nhóm. Thông thường nếu bạn muốn tải ảnh hồ sơ của Nhóm lên, bạn có thể sử dụng 100 x 100 pixel hoặc gần hết mức có thể.

Kích thước ảnh của Nhóm Microsoft Teams.

Kích thước ảnh của Microsoft Teams

Nhận xét