BÀI HAY

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2022

Kích thước ảnh trên Instagram cho năm 2022

Kích thước ảnh trên Instagram cho năm 2022

  • Quảng cáo Instagram (một hình ảnh hoặc băng chuyền): 1080 x 1080 px
  • Bài đăng trên Instagram: 1080 x 1080 px (tỷ lệ 1: 1)
  • Ảnh hồ sơ Instagram: 360 x 360 px
  • Ảnh phong cảnh Instagram: 1080 x 608 px (tỷ lệ 1,91: 1)
  • Chân dung Instagram: 1080 x 1350 px (tỷ lệ 4: 5)
  • Câu chuyện trên Instagram: 1080 x 1920 px (tỷ lệ 9:16)
  • Ảnh bìa IGTV: 420 x 654 (tỷ lệ 1: 1.55)
Kích thước ảnh trên Instagram cho năm 2022


Nhận xét