BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Kích thước hình ảnh doanh nghiệp trên Google (Google Business) 2022

Bạn có thể bắt đầu đăng ngay từ trong giao diện Hồ sơ doanh nghiệp của Google. Đảm bảo sử dụng hình ảnh hấp dẫn và tiêu đề thu hút sự chú ý để nổi bật.

Kích thước hình ảnh GBP

Pro fi le Ảnh:

  • Khuyến nghị: 250 x 250
  • Tối thiểu: 120 x 120
  • Tỷ lệ khung hình: 1: 1

Ảnh bìa:

  • Khuyến nghị: 1080 x 608
  • Tối thiểu: 480 x 270

Bài đăng trên Google:

  • Đề xuất: 1200 x 900
  • Tối thiểu: 400 x 300
  • Tỷ lệ khung hình: 4: 3
  • Màn hình SERP: 230 x 130
  • Màn hình trên máy tính để bàn: 404 x 303

Nhận xét