BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Kích thước hình ảnh LinkedIn 2022

LinkedIn chủ yếu là để kết nối với các chuyên gia khác, nhưng nó cũng là một tài nguyên để các doanh nghiệp kết nối với các doanh nghiệp khác, nhân viên tiềm năng.

Bạn có thể chọn giữa hồ sơ cá nhân và trang doanh nghiệp (cả hai đều có tùy chọn miễn phí hoặc trả phí).

Tất cả các kích thước hình ảnh trên LinkedIn - Kích thước hình ảnh LinkedIn.

Kích thước hình ảnh LinkedIn 2022

Logo Công ty:

 • Khuyến nghị: 268 x 268
 • Tối thiểu: 268 x 268
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 128 x 128

Ảnh bìa công ty:

 • Khuyến nghị: 1128 x 191
 • Tối thiểu: 1128 x 191
 • Tỷ lệ khung hình: 47: 8
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 1163 x 197

Hình ảnh được Chia sẻ với URL:

 • Được đề xuất: 1200 x 627
 • Tối thiểu: 200 Chiều rộng
 • Tỷ lệ khung hình: 1,91: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 552 x 289

Hình ảnh được Chia sẻ không có URL:

 • Được đề xuất: 1200 x 627
 • Tối thiểu: 200 Chiều rộng
 • Tỷ lệ khung hình: 1,91: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 552 x tự động

Nhận xét