BÀI HAY

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2022

Kích thước hình ảnh Pinterest 2022

Kích thước hình ảnh Pinterest đề xuất cho năm 2022:

  • Ảnh đại diện Pinterest: 165 x 165
  • Hình ảnh hiển thị trên bảng Pinterest: 222 x 150
  • Kích thước ghim chuẩn của Pinterest: Hình ảnh dọc 1000 x 1500
  • Pinterest Thông số kỹ thuật video: hình vuông (1: 1) hoặc dọc (2: 3, 9:16) Độ dài: Tối đa 30 phút 
  • Băng chuyền quảng cáo trên Pinterest: tỷ lệ cỡ ảnh: 1: 1 hoặc 2: 3, 1000 × 1000 hoặc 1000 × 1500 
  • Kích thước hình ảnh Pinterest Story Pins: 1080 x 1920
Kích thước hình ảnh Pinterest 2022


Nhận xét