BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2022

Twitter có thể có giới hạn 280 ký tự, nhưng bạn có thể sử dụng hình ảnh để hỗ trợ việc đại diện cho thương hiệu của mình và nâng cao nội dung được chia sẻ của bạn.

Việc đính kèm ảnh vào Tweet của bạn từng lấy đi 23 ký tự (vì nó cần URL để liên kết đến ảnh), nhưng giờ đây, các liên kết và tệp đính kèm phương tiện không còn được tính trong Tweet nữa giới hạn ký tự.

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2022

Kích thước hình ảnh trên Twitter:

 • Ảnh hồ sơ:
 • Khuyến nghị: 400 x 400
 • Tối thiểu: 200 x 200
 • Tỷ lệ khung hình: 1: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 134 x 134

Ảnh tiêu đề:

 • Khuyến nghị: 1500 x 500
 • Tối thiểu: 1263 x 421
 • Tỷ lệ khung hình: 3: 1
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 598 x 199

Ảnh dòng thời gian:

 • Khuyến nghị: 1200 x 675
 • Tối thiểu: 600 x 335
 • Tỷ lệ khung hình: 16: 9
 • Màn hình trên máy tính để bàn: 600 x 335

Nhận xét