BÀI HAY

Kích thước hình ảnh trên Twitter 2022

Tất cả về kích thước ảnh Etsy 2022

Làm nổi bật mặt tiền cửa hàng Etsy của bạn không khác gì làm cho mặt tiền cửa hàng truyền thống của bạn trông thật hấp dẫn. Mục tiêu cũng giống như vậy: lôi kéo khách hàng vào và xem hàng.

Vì hình ảnh chất lượng là điều bắt buộc trên Etsy, điều quan trọng là bạn phải biết kích thước ảnh Etsy chính xác. Điều này sẽ giúp bạn tạo hình ảnh hiệu quả cho cửa hàng của mình, như biểu ngữ cửa hàng, ảnh sản phẩm, biên nhận, biểu tượng, v.v.

Tất cả về kích thước ảnh Etsy 2022

Kích thước ảnh etsy

  • Banner cửa hàng nhỏ - Tối thiểu: 1200 x 160px
  • Biểu ngữ cửa hàng lớn (ảnh bìa) - Tối thiểu: 1200 x 300px; Khuyến nghị: 3360 x 840px
  • Ảnh hồ sơ: 500 x 500px
  • Biểu ngữ biên nhận đơn hàng: 760 x 100px
  • Biểu ngữ băng chuyền: 1200 x 300px (chỉ Etsy Plus)
  • Biểu ngữ cắt dán - 2 hình ảnh: mỗi hình tối thiểu 600 x 300px; 3 hình ảnh: tối thiểu 400 x 300px mỗi hình; 4 hình ảnh: mỗi hình ảnh tối thiểu 300 x 300px (chỉ dành cho Etsy Plus)
  • Biểu tượng cửa hàng: 500 x 500px
  • Danh sách hình ảnh: Ít nhất 2000px ở cạnh ngắn nhất và độ phân giải 72 PPI
  • Biểu trưng của đội: 170 x 100px
  • Hình nhỏ: 570 x 456px (Sử dụng tỷ lệ co 4: 3)

Nhận xét