BÀI HAY

Các lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất

Có một số lượng lớn trình duyệt web đáng kinh ngạc mà bạn có thể sử dụng ngoài Google Chrome, nhưng chỉ có một số trình duyệt đáng giá.

Đó là một cuộc thi rất sát sao, nhưng chúng tôi tin rằng 15 trình duyệt mà chúng tôi đã chọn là những lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy.

1. Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/

2. Brave

3. DuckDuckGo

3. Vivaldi

4. Safari

5. Tor Browser

6. Avast Secure Browser

7. Microsoft Edge

8. Opera

9. Avant

10. Trình duyệt Torch

11. Maxthon

12. Sử thi

13. Internet Explorer

14. Samsung Internet

15. Bromite

Nhận xét