6 trang web để tìm hình ảnh miễn phí

Burst (by Shopify)

Trong bài đăng này, chia sẻ những nguồn web và công cụ khác nhau cho hình ảnh miễn phí, bao gồm các trang web hình ảnh có thể tìm kiếm, công cụ tạo hình ảnh của riêng bạn và hơn thế nữa.

Unsplash
Unsplash

1. Unsplash

unsplash.com

Unsplash có giấy phép riêng , về cơ bản cho phép bạn sử dụng hình ảnh miễn phí, theo bất kỳ cách nào bạn thích, ngoại trừ việc sử dụng chúng để tạo một trang web cạnh tranh.

Burst (by Shopify)
Burst (by Shopify)

2. Burst (by Shopify)

burst.shopify.com

Burst là một nền tảng kho ảnh miễn phí dành cho các doanh nhân của Shopify. Các hình ảnh đều miễn phí và miễn phí bản quyền. (Burst có một phần thú vị về các ý tưởng kinh doanh , với các mẹo và hình ảnh có độ phân giải cao để bắt đầu công việc kinh doanh của bạn.)

Pexels
Pexels

3. Pexels

www.pexels.com/vi-vn

Pexels cũng có giấy phép riêng của mình, trong đó nêu rõ những gì bạn có thể và không thể làm với hình ảnh. Bạn có thể sử dụng và sửa đổi hình ảnh miễn phí cho cả mục đích thương mại và cá nhân mà không cần ghi công.

Pixabay
Pixabay

4. Pixabay

pixabay.com/vi

Hình ảnh trên Pixabay được cấp phép theo Creative Commons Zero (CC0), có nghĩa là bạn có thể sử dụng hình ảnh mà không cần xin phép hoặc ghi công cho nghệ sĩ (mặc dù nó luôn được đánh giá cao).

Free Images
Free Images

5. Free Images

www.freeimages.com

Free Images cung cấp hơn 300.000 kho hình ảnh miễn phí theo giấy phép riêng của mình.

Flickr
Flickr

6. Flickr

www.flickr.com

Flickr là một nền tảng lưu trữ hình ảnh, nơi bạn có thể tìm thấy những hình ảnh có thể được sử dụng và sửa đổi cho các mục đích thương mại.