Các lựa chọn thay thế Google Chrome

Opera

Có một số lượng lớn trình duyệt web đáng kinh ngạc mà bạn có thể sử dụng ngoài Google Chrome, nhưng chỉ có một số trình duyệt đáng giá.

Đó là một cuộc thi rất sát sao, nhưng chúng tôi tin rằng 15 trình duyệt mà chúng tôi đã chọn là những lựa chọn thay thế Google Chrome tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy.

1. Mozilla Firefox

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox

https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/

2. Brave

Brave
Brave

https://brave.com/vi/

3. DuckDuckGo

https://duckduckgo.com/

4. Vivaldi

vivaldi
vivaldi

https://vivaldi.com/

5. Safari

https://apps.apple.com/vn/app/safari/id1146562112?l=vi

6. Avast Secure Browser

secure-browser-hero-illustration

https://www.avast.com/vi-vn/secure-browser#pc

7. Microsoft Edge

Microsoft Edge
Microsoft Edge

https://www.microsoft.com/vi-vn/edge

8. Opera

Opera
Opera

https://www.opera.com/vi