Cách đặt màu nền trong Google Documents

CÁCH ĐẶT MÀU NỀN GOOGLE DOCUMENTS

Có đủ loại lý do khiến bạn có thể muốn sử dụng màu nền cho tài liệu của mình. Bạn có thể muốn đảo ngược màu sắc để có màu trắng trên màu đen để dễ đọc hơn. Hoặc, bạn có thể muốn một màu phù hợp với chủ đề của tài liệu quảng cáo hoặc tờ rơi.

Thật dễ dàng để thay đổi màu nền trong Google Tài liệu trực tuyến. Để bắt đầu, hãy truy cập trang web Google Documents, đăng nhập và mở tài liệu của bạn.

Khi bạn đã tải tài liệu của mình, bạn có thể nhanh chóng thay đổi màu nền của mình chỉ trong một vài bước.

Để thay đổi màu nền trong Google Tài liệu:

  1. Chọn Tệp > Thiết lập trang từ menu.
  2. Nhấp vào biểu tượng Màu trang và chọn một màu.
  3. Bấm OK.