Cách tạo số ngẫu nhiên trong Google Sheet

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Excel

Bạn có cần tạo một danh sách các số ngẫu nhiên không? Nếu vậy, khá dễ dàng để tạo một trình tạo số ngẫu nhiên bằng Google Sheet.

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Google Sheet bằng RANDBETWEEN

Nếu bạn muốn tạo các số ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể, hàm RANDBETWEEN là một cách nhanh chóng và dễ dàng để làm điều đó. Điều này cho phép bạn tạo các số nguyên ngẫu nhiên giữa hai giá trị bất kỳ mà bạn chọn.

RANDBETWEEN(số nguyên nhỏ nhất; số nguyên lớn nhất)

VÍ DỤ

=RANDBETWEEN(1; 10)

GIỚI THIỆU

Trả về một số nguyên ngẫu nhiên không thay đổi giữa hai giá trị, kể cả hai giá trị này.

Số nguyên nhỏ nhất

Số nguyên nhỏ nhất của dải ô ngẫu nhiên.

Số nguyên lớn nhất

Số nguyên lớn nhất của dải ô ngẫu nhiên.

GHI CHÚ: Các số sẽ tái tạo mỗi khi bạn thực hiện thay đổi trong Google Sheet. Nếu bạn muốn giữ nguyên chúng, hãy sao chép và dán công thức của bạn dưới dạng các giá trị .