Cách Tô Màu Xen Kẽ Theo Hàng Trong Google Sheet

Cách Tô Màu Xen Kẽ Theo Hàng Trong Google Sheet 1

Cách Tô Màu Xen Kẽ Theo Hàng Trong Google Sheet (Video hướng dẫn chi tiết cuối bài viết).

Chọn vùng cần tô màu xen kẽ
Chọn vùng cần tô màu xen kẽ
Tại thanh menu nhấp chọn Định Dạng
Tại thanh menu nhấp chọn Định Dạng
Chọn màu thay thế
Chọn màu thay thế
Hiển thị khung bên phải tùy chọn màu sắc cần tô
Hiển thị khung bên phải tùy chọn màu sắc cần tô
Chọn màu đầu trang (Đầu khung cần tô màu)
Chọn màu đầu trang (Đầu khung cần tô màu)
Chọn màu hàng thứ nhất
Chọn màu hàng thứ nhất

 

Sau khi đã chọn màu ưng ý, nhấp chọn ĐÃ XONG
Sau khi đã chọn màu ưng ý, nhấp chọn ĐÃ XONG

VIDEO: Cách Tô Màu Xen Kẽ Theo Hàng Trong Google Sheet