Cách xoay chữ văn bản trong Google Sheet

Cách xoay chữ văn bản trong Google Sheet

Bạn cũng có thể xoay văn bản trong bảng tính để tạo cảm giác thẩm mỹ hơn! Tìm biểu tượng Xoay Văn bản trên thanh công cụ, sau đó chọn các góc đặt trước được hiển thị trực quan dưới dạng tùy chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhập góc cụ thể vào hộp văn bản sẽ xuất hiện.