Cảnh Hoàng Hôn Đồng Quê An Bình

Cảnh Hoàng Hôn Đồng Quê An Bình

Cảnh Hoàng Hôn Đồng Quê An Bình.

Hoàng hôn hay còn gọi là chiều tà là từ thường dùng để chỉ một khoảng thời gian kể từ ngay sau khi Mặt Trời lặn cho tới khi trời tối hẳn. – Theo Wikipedia

 

Cảnh Hoàng Hôn Đồng Quê An Bình

 

Cảnh Hoàng Hôn Đồng Quê An Bình

 

Cảnh Hoàng Hôn Đồng Quê An Bình