Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang – Tháp Chàm , Ninh Thuận. Vườn nho Ninh Thuận phân bố chủ yếu tại một số huyện như Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Chùm Nho, Vườn Nho Tại Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận