Hướng dẫn về kích thước cac khổ giấy in

Hướng dẫn về kích thước cac khổ giấy in

Hầu hết người dùng máy in có lẽ đã biết đến giấy ‘A size’. Đây là những khổ giấy được sử dụng rộng rãi nhất và dễ phân biệt.

Các khổ giấy này rất dễ hiểu, vì chúng tăng và giảm theo thứ tự liên tiếp, với A1 là khổ giấy lớn nhất và A10 là khổ nhỏ nhất.

Hướng dẫn về kích thước cac khổ giấy in

Khổ giấyRộng x Cao (mm)Rộng x cao (inch)
A1594 x 841 mm23,4 x 33,1 inch
A2420 x 594 mm16,5 x 23,4 inch
A3297 x 420 mm11,7 x 16,5 inch
A4210 x 297 mm8,3 x 11,7 inch
A5148 x 210 mm5,8 x 8,3 in
A6105 x 148 mm 4,1 x 5,8 inch
A774 x 105 mm 2,9 x 4,1 inch
A852 x 74 mm 2,0 x 2,9 inch
A937 x 52 mm1,5 x 2,0 inch
A1026 x 37 mm1,0 x 1,5 inch