Kích thước ảnh Google Form

Kích thước ảnh Google Form

Kích thước của hình ảnh tiêu đề trong Google Biểu mẫu

Khung hình ảnh được đặt là 1600 x 400 pixel. Có một vùng hình chữ nhật đại diện cho đỉnh chính giữa phía trên biểu mẫu. Nếu bạn đặt các yếu tố thiết kế của mình ở đó, bạn sẽ ổn. Khi bạn có khu vực đó theo cách bạn muốn, bạn có thể xóa hình chữ nhật (trừ khi bạn muốn giữ nó hiển thị trên biểu mẫu). Sau đó, tải xuống hình ảnh dưới dạng PNG. Khi bạn tải hình ảnh lên bảng màu trên Google Biểu mẫu, hãy đặt các điểm đánh dấu cắt để phù hợp với bố cục của canvas trên mẫu.