Kích thước hình ảnh Google Form

Kích thước hình ảnh Google Form

Kích thước hình ảnh tiêu đề Google Biểu mẫu được đề xuất là  1600 × 400 pixel , ở tỷ lệ khung hình 4: 1. Các định dạng tệp được chấp nhận là JPG (JPEG) hoặc PNG.

Đây là tỷ lệ co và kích thước tối ưu khi nói đến việc trình bày trực quan những gì biểu mẫu của bạn chứa.

Kích thước hình ảnh biểu mẫu của Google bổ sung mà bạn cần biết

Kích thước của tệp hình ảnh nên là 2MB, lý tưởng để tải nhanh và vẫn mang đủ độ phân giải để vẫn rõ ràng.

Bạn chỉ nên sử dụng các định dạng JPG (JPEG) hoặc PNG cho hình ảnh, vì chúng được chấp nhận trên toàn cầu và nhiều nền tảng trực tuyến được tối ưu hóa cho các định dạng này.

Ngoài kích thước được khuyến nghị, bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh 800 × 200 pixel, mặc dù kích thước này nên dành riêng cho các hình thức rất cơ bản không cần nhiều hình ảnh hấp dẫn.