Kích thước hình ảnh Instagram

Tổng quan về kích thước hình ảnh trên Instagram

Dưới đây là một cái nhìn nhanh về kích thước hình ảnh được đề xuất cho từng nền tảng truyền thông Instagram. Nhấp vào liên kết để chuyển đến từng phần để biết chi tiết và ví dụ. Tất cả các kích thước đề cập đến chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel.

Kích thước hình ảnh tốt nhất cho Instagram

  • Chia sẻ hình ảnh vuông: 1.080 x 1.080 pixel
  • Chia sẻ hình ảnh ngang: 1.080 x 566 pixel
  • Chia sẻ hình ảnh dọc: 1.080 x 1.350 pixel
  • Câu chuyện chia sẻ: 1.080 x 1.920 pixel