Những loại guitar khác nhau

Đàn ghita bass

Một số loại guitar này rất thú vị và chúng khác nhau dựa trên thiết kế, âm thanh tạo ra và kỹ thuật chơi của chúng. Chắc chắn có một số loại guitar khác nhau trên thị trường.

Đàn guitar acoustic

Đàn guitar acoustic

Guitar cổ điển

Classical Guitar
Classical Guitar

Guitar điện

Electric Guitar

Đàn ghita điện-acoustic

Electro-Acoustic Guitar

Đàn ghi-ta 12 dây

Đàn ghi-ta 12 dây

Đàn ghita bass

Đàn ghita bass

Guitar cộng hưởng

Guitar cộng hưởng
Resonator Guitar Player

Tìm hiểu thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Resonator_guitar

Đàn ghita Archtop

Tìm hiểu thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Archtop_guitar

Guitar điện bán rỗng

Guitar điện bán rỗng
Guitar điện bán rỗng

Đàn Guitar Đa Cổ

Đàn Guitar Đa Cổ
Nguồn Ảnh: http://www.douglas-self.com/MUSEUM/COMMS/multineck/multineck.htm

Harp Guitar

Harp Guitar
Nguồn ảnh: https://www.thomann.de/gb/timberline_guitars_t30hgpc_e_harp_guitar.htm